Author Details

Ku Ibrahim, Ku Saimah, Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia. Faculty of Computer System and Software Engineering, Universiti Malaysia Pahang, 26300 Gambang, Pahang, Malaysia., MalaysiaISSN: 2180-1843

eISSN: 2289-8131