Vol 8, No 2 (2015)

Table of Contents

ARTICLES

A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE SOCIAL IMPACT ASSESSMENT OF FOREIGN WORKERS INFLUX ON THE SOCIAL WELLBEING OF THE SECOND GENERATION FELDA PDF
Noranifitri Md. Nor, Yahaya Ibrahim, Wan Abd. Aziz Wan Mohd Amin 1-8
MEDIATION EFFECT OF KNOWLEDGE SHARING: A CASE STUDY OF MALAYSIAN NGO CULTURE AND EFFECTIVENESS PDF
Nurul Hidayana Mohd Noor, Siti Hajar Abu Bakar Ah, Mohd Awang Idris 9-24
DEVELOPING SNS FACTORS STRUCTURES TOWARDS CONSTRUCTING SNS SURVEY QUESTIONS PDF
Abdul Rauf Hj Ridzuan, Jusang Hj Bolong, S. Salahudin Suyurno, Rusydi Mohamad Kamal, Fakrulnizam Jafri 25-36
HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN PRA PERTANDINGAN DAN ORIENTASI MATLAMAT DALAM KALANGAN ATLET HOKI (THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPETITIVE ANXIETY AND GOAL ORIENTATION AMONG HOCKEY ATHLETES) PDF
Rosli Saadan, Lim Boon Hooi, Hamdan Mohd Ali 37-48
HUBUNGAN ANTARA KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB DENGAN KUALITI DIRI GURU BAHASA ARAB MRSM ULUL ALBAB, KOTA PUTRA (RELATIONSHIP BETWEEN THE STUDENT’S INTEREST IN ARABIC LANGUAGE AND THE QUALITY OF ARABIC LANGUAGE EDUCATORS IN MRSM ULUL ALBAB) PDF
Mohammad Abdillah Samsuiman, Asma Benjaman, Zamri Arifin 49-60
NILAI SOSIAL DALAM PUISI IMAM SHĀFIᶜĪ RAHIMAHULLAH SATU PENDEKATAN DAKWAH KEPADA SAUDARA BARU (SOCIAL VALUES IN IMAM SHĀFIᶜĪ RAHIMAHULLAH POEMS: DAKWAH APPROACH FOR CONVERTS) PDF
Khazri Osman, Siti Rugayah Tibek, Ahmad Irdha Mokhtar, Najihah Abd Wahid, Muhd Akmal Noor @ Buang Rajikon 61-74
PRELIMINARY STUDY OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION SATISFACTION ON JOB PERFORMANCE: A STUDY ON MALAYSIAN HOTEL INDUSTRY PDF
Izah Mohd Tahir, Muzalifah Monil 75-82
PEMBANGUNAN INSAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (HUMAN DEVELOPMENT IN NATIONAL EDUCATION PHILOSOPHY) PDF
Saharia Hj. Ismail 83-100
KONSEP MODAL INSAN DALAM PERLEMBAGAAN “ITQANUL MULUK BI TAKDIL AS-SULUK” (THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL IN THE CONSTITUTION OF “ITQANUL MULUK BI TAKDIL AS-SULUK”) PDF
Fatimah Nadirah Mohd Noor, Nor Hayati Md Dahlal 101-114
KEPUASAN KERJA: HUBUNGANNYA DENGAN PRESTASI KERJA DALAM KALANGAN KAKITANGAN YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TAKZIM (YPKDT), NUSAJAYA, JOHOR BAHRU (JOB SATISFACTION: THE CORRELATION WITH JOB PERFORMANCE AMONG STAFFS IN YPKDT, NUSAJAYA, JOHOR BAHRU) PDF
Halimatussaediyah Tamrin, Noraini Abdol Raop 114-129


e-ISSN : 2289-8115      ISSN : 1985-7012