Vol 9, No 2 (2016)

Table of Contents

ARTICLES

A REVIEW OF REPUTATION FACETS OF SELECTED PUBLIC-LISTED COMPANIES IN MALAYSIA BASED ON REPTRAK™ MODEL PDF
Chan Tak Jie, Leong See Yin, Priyadarshini Nadarajan, Parimala Ramayah 1-20
CHALLENGES AFFECTING THE PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM SCALE ENTERPRISES (SMES) IN NIGERIA PDF
Mohammed Sani Abdullahi, Balarabe Abubakar Jakada, Salwa Kabir 21-46
KAEDAH GABUNGAN (MIXED METHODS) DALAM KAJIAN PEMBASMIAN KEMISKINAN DI MALAYSIA DAN INDONESIA: PENGALAMAN PENYELIDIKAN (MIXED METHODS IN POVERTY ERADICATION PROGRAMME IN MALAYSIA AND INDONESIA: A RESEARCH EXPERIENCE ) PDF
Mohamad Zahir Zainudin, Roziah Omar, Mohd Fauzi Kamarudin 47-58
KEBERKESANAN HUBUNGAN GURU KELAS-MURID DALAM MERANGSANG KESEDARAN TERHADAP INTEGRASI ETNIK DALAM KALANGAN MURID DI BILIK DARJAH (EFFECTIVENESS OF TEACHER-STUDENT RELATIONSHIPS IN IMPROVING AWARENESS OF ETHNIC INTEGRATION AMONG STUDENTS IN CLASSROOM) PDF
Suresh Kumar N Vellymalay 59-78
LOCAL COMMUNITY PARTICIPATION IN NON-FARM ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF TWO ORANG ASLI COMMUNITIES OF ROYAL BELUM STATE PARK, PERAK PDF
Khairul Hisyam Kamarudin, Noraini Omar Chong, Khamarrul Azahari Razak 79-98
PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL PDF
Abdul Mutalib Mohamed Azim, Mohd Taib Dora 99-118
STUDENTS’ ACCEPTANCE IN USING IPAD FOR MEANINGFUL LEARNING EXPERIENCE: A PRELIMINARY ANALYSIS PDF
Ahmad Shaarizan Shaarani, Norasiken Bakar, Aida Nasirah Abdullah, Maslita Abd Aziz, Wan Sazli Nasaruddin Saifudin 119-134
TAHAP KESEDARAN PENJAWAT AWAM ISLAM TERHADAP KEPENTINGAN TAKAFUL HAYAT (THE LEVEL OF UNDERSTANDING AMONG THE MUSLIM GOVERNNMENT SECTOR EMPLOYEE ON THE IMPORTANCE OF TAKAFUL) PDF
Norunnajjah Ahmat, Mohd Safari Sarodin 135-148
TRANSFORMASI KE ARAH PEMBANGUNAN BANDAR BERTEKNOLOGI HIJAU DI MELAKA (TRANSFORMATION TOWARDS THE DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGY CITY IN MALACCA) PDF
Nor Azilah Ahmad, Ahmad Fariz Mohamed, Norfazilah Abdul Hamid, Siti Rohana Omar, Norunnajah Ahmat 149-163


e-ISSN : 2289-8115      ISSN : 1985-7012