ISLAMIC EDUCATION'S IMPACT ON CULTIVATING ANTI-CORRUPTION VALUES

Ahmad Syafiq Yusof, Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain, Muhammad Safwan Harun, Wan Abdul Rahman Wan Ibrisam Fikry, Zahin Mohamad Tahir

Abstract


Education plays a significant part in developing a person's personality and teaching ideals. Individuals shall be instilled with good ideals through Islamic education. Surprisingly, education that begins in school has a longer and more lasting effect. Unfortunately, many recent cases now report on issues of integrity that affect people from all walks of life. This is a clear indicator that the value of integrity is seen to be getting thinner among Malaysians. As a result, the research was conducted to assess the impact of Islamic education in instilling the concept of integrity in all communities, including individuals, society, and the country. This is a qualitative study that makes use of library and documentation resources. The study discovered that teachers play a significant role in Islamic education, and that teaching content is critical in creating a positive influence and raising student understanding of the principle of integrity. Al-Quran and Sunnah related to corruption and integrity disclosed in the syllabus of Islamic Education are regarded to be able to offer students with a solid understanding as well as assist in the development of a good society in this scenario.

 

Keywords: Education, Islam, corruption, integrity, syllabus


Full Text:

DOCX

References


Abu A’la al-Maududi. (1993). Prinsip-Prinsip Islam. Bandung: PT Almaarif. Bandung.

Al-Qaradawi (1980). al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Amira Aisyah Mohd Adnan. (11 Disember 2020). Rasuah Jejas Keselamatan, Kestabilan Politik. Berita Harian. Dimuat turun daripada https://www.bharian.com.my/rencana/minda-pembaca/2020/12/763900/rasuah-jejas-keselamatan-kestabilan-politik-negara

Anuar Puteh, Abdul Ghafar Don, Nor Akrimi Mohd Ali. (2021). Kefahaman Kakitangan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah Terhadap Konsep Integriti. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences. Vol. 4 (No. 2).

Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan (t.t). Bila Hadiah Menjadi Rasuah. Putrajaya: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.

Bernama. (24 Julai 2021). Pihak Lindungi PATI Berdepan Hukuman Berat – Imigresen. Astro Awani. Dimuat turun daripada https://www.astroawani.com/berita-malaysia/pihak-lindungi-pati-berdepan-hukuman-berat-imigresen-310032

Hamzah, Siti Normala and Rahamad@Ahamad, Mohamad Saleeh and Md Syed, Md Azalanshah. (2020). Rasuah Dan Salah Guna Kuasa: Protes Sosial Rahim Razali Dalam Matinya Seorang Patriot. Forum Komunikasi (FK). Vol. 15 (No. 2).

Hussamuddin. (16 September 2021). Rakyat Akan Rasai Kesan Jika Rasuah Tidak Dihapuskan. Astro Awani. Dimuat turun daripada https://www.astroawani.com/berita-malaysia/rakyat-akan-rasai-kesan-jika-rasuah-tidak-dihapuskan-hussamuddin-319989

Hussin D. H., (2018). “Sudah tiba masanya pendidikan integriti diperkenalkan di sekolah.” CREATE e-newsletter, Bil. 2.

Ibn Kathir, Abi al-Fida’ Isma‘il bin ‘Umar. (1994)., Tafsir Ibnu Katsir. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh (ed.). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‘i.

Ismail, N. S. A., & Abu Bakar, M. Z. (2004). Rasuah....? Katakan tidak. Kertas kerja persidangan, Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 September 2004, Hotel City Bayview Langkawi.

Jabatan Perdana Menteri (2019). Pelan Antirasuah Nasional 2019-2023., Putrajaya: Pusat Governans, Integriti dan Antirasuah Nasional.

Jaya Murugan Chandran Abd Razak Zakaria Zaharah Hussin. (2021). Penerapan Nilai Integriti Dalam Kalangan Murid Sekolah Menengah Melalui Mata Pelajaran Sejarah. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 39.

Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (2019). Ringkasan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Putrajaya: Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

Lawrence Kohlberg & Richard H. Hersh. (1977). Moral development: A review of the theory. Theory In to Practice, 16(2), DOI: 10.1080/00405847709542675

Mahyuddin Hashim & Mohd Nur Adzam Rasdi. “Kepentingan Pendidikan Integriti Individu Berteraskan Tafsir Tasawuf Ishāri Bagi Penjawat Perkhidmatan Awam”, kertas kerja persidangan, The 7th International Conference on Quran as Foundation of Civilization (SWAT) 2021)

FPQS, Universiti Sains Islam Malaysia, 6-7 October 2021.

Mohd Nasir Omar. (2015). Falsafah Akhlak, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muzaffar Syah Mallow, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. (1 Oktober 2021). Atasi Isu Rasuah Dan Salah Guna Kuasa Dengan Serius. Astro Awani. Dimuat turun daripada https://www.astroawani.com/berita-malaysia/atasi-isu-rasuah-dan-salah-guna-kuasa-dengan-serius-322895

Nadia Ishak & Kamariah Kamarudin. (2019). Pendidikan Anak-Anak Menerusi Surah Luqman Dalam Novel Ayahanda. MANU 30.

Nik Hairi Omar, Azmi Awang, Azmi Abdul Manaf (2012) Integriti dari Perspektif Pengaduan Awam: Kajian Kes di Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Malaysia. Jurnal E-Bangi, 7 (1)., 141-155.

Norruzeyati Mohd Nasir. (17 April 2021). Merasionalkan Rasuah Punca Jenayah Sukar Dibanteras. Berita Harian. Dimuat turun daripada https://www.bharian.com.my/kolumnis/2021/04/807681/merasionalkan-rasuah-punca-jenayah-sukar-dibanteras

Said Ramadan al-Buti. (2018). Fiqh al-Sirah. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.

Sarju, Hussin and Hamzah, Rohana and Udin, Amirmuddin. (2010). Pendidikan: matlamat dan fungsinya. edupress 2010.

Syahidatul Akma Dunya. (9 September 2021). Rakyat Cuma Pandang Rasuah Sebagai Jenayah Ala Kadar. Sinar Harian. Dimuat turun daripada https://www.sinarharian.com.my/article/160361/KHAS/Sinar-Rasuah-Buster/Rakyat-cuma-pandang-rasuah-sebagai-jenayah-ala-kadar

Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Fatimah Sahida Abdurajak. (2018). Pengalaman Pengajaran Guru Novis Pendidikan Islam: Implikasi terhadap Reka Bentuk Kurikulum Latihan Pendidikan Guru. Jurnal Pendidikan Malaysia, 43(1).

Umiarso & Zamrani. (2011). Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat dan Timur. Ar-Ruzz Media: Jogjakarta.

Wahidah, N. F. (2021). Konsep Dan Tujuan Pendidikan Islam. Al-Karim, 6(1)., 27-48.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN : 2289-8115      ISSN : 1985-7012