Hubungan di antara Amalan dengan Faktor Kitar Semula dalam Kalangan Penjawat Awam di Melaka

Fazilah Abdul Hamid

Abstract


Matlamat kajian ini adalah untuk mengenal pasti lima aspek perhubungan iaitu hubungan antara amalan kitar semula dan pengetahuan program kitar semula, hubungan antara amalan kitar semula dan pemeliharaan alam sekitar, hubungan antara amalan kitar semula dan kempen kitar semula, hubungan antara amalan kitar semula dan penjanaan pendapatan dan perhubungan antara amalan kitar semula dan larangan menggunakan polistirena. Sejumlah 417 borang soal selidik yang lengkap telah menghasilkan 80% daripada kadar tindak balas. Reka bentuk kajian ini adalah bentuk deskriptif kuantitatif menggunakan soal selidik sebagai instrumen. Keputusan menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara amalan kitar semula dan pemeliharaan alam sekitar (r = 0.80, p <= 0.05). Keputusan juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara amalan kitar semula dan kempen kitar semula (r = 0.565, p <0.05). Hasilnya juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara amalan kitar semula dan larangan menggunakan polistirena (r = 0.106 p <0.05).  


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN : 2289-8115      ISSN : 1985-7012