Vol 4, No 1 (2011)

Table of Contents

ARTICLES

PEOPLE DEVELOPMENT SYSTEM AS A PILLAR IN IMPLEMENTING LEAN FOR PUBLIC SECTOR PDF
A.P Puvanasvaran 1-23
RELATIONSHIP BETWEEN INTERPERSONAL COMMUNICATION COMPETENCE AND STUDENTS’ ASSERTIVE BEHAVIOUR PDF
Khairul Anuar Rusli, Mohd Azrin Mohd Nasir, Nurashikin Amir Hamzah 25-33
THE LANGUAGE OF LIGHT IN CULTURE: BETWEEN SPIRITUALITY AND PRACTICALITY PDF
Safial Aqbar Zakaria 35-51
KESANTUNAN BERBAHASA DALAM AKTIVITI PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN) (LANGUAGE POLITENESS IN ACTIVITIES IN NATIONAL SERVICE TRAINING PROGRAMME) PDF
Nor Azuwan Yaakob, Norazlina Mohd Kiram, Kamariah Kamaruddin, Zaitul Azma Zainon Hamzah 53-77
STRATEGI E-PEMASARAN DI DALAM TRANSFORMASI PEMASARAN PENERBITAN BUKU (THE E-MARKETING STRATEGY IN THE TRANSFORMATION OF THE MARKETING OF PUBLISHED BOOKS)
Ruziah Ali, Ahmad Zainal Abidin Abd Razak, Ahmad Yushairi Bani Hashim, Abdul Raheem Mohamad Yusof 79-90
LEARNING STYLES AND PERSONALITY AS FACTORS AFFECTING ACADEMIC PERFORMANCE AMONG STUDENTS OF DIFFERENT ETHNICITY: A CASE STUDY PDF
Mohamad Bokhari 91-107
KEBERKESANAN KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT DALAM MEMEPERKASAKA KEMAHIRAN INSANIAH DALAM KALANGAN PELAJAR INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (THE EFFECTIVENESS OF CREDITED CO-CURRICULAR COURSES IN EMPOWERING STUDENTS IN HIGHER LEARNING INSTITUTIONS WITH SOFT S PDF
Mohamad Bokhari, Aziz Yahya, Muhd Akmal Noor Rajikon, Syed Najmuddin Syed Hassan, Asiah Mohd Pilus 109-123
TAHAP PENGLIBATAN KOMUNITI ORANG ASLI DALAM PEMBANGUNAN KOMUNITI DI SEMENANJUNG MALAYSIA (STUDY OF THE LEVEL OF INVOLVEMENT IN ORANG ASLI COMMUNITY IN COMMUNITY DEVELOPMENT IN PENINSULAR MALAYSIA) PDF
Sara Shakilla Mohd Salim, Asnarulkhadi Abu Samah 125-139
PEMBANGUNAN ETIKA DAN MORAL DALAM KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) (DEVELOPMENT OF ETHICS AND MORALS IN COURSES ARE AT THE TECHNICAL UNIVERSITY OF MELAKA (UTeM)) PDF
shahrulanuar mohamed, ab. aziz mohd Zin, Fakhrul adabi abdul kadir 141-155


e-ISSN : 2289-8115      ISSN : 1985-7012