Vol 11, No 2 (2018)

Table of Contents

ARTICLES

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY AS A TOOL FOR SOCIAL CONTROL: A STUDY OF NIGERIA’S #ENDSARS PDF
Ujene Ikem Godspower, Orji-Egwu Agatha Obiangeri 1-16
APPLICATION OF SCIENTIFIC MANAGEMENT PRINCIPLES FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF H
Yusuf Suleiman, Jimoh Abdulrasheed, Sani Ibrahim Amin, Yusuf Abiola Abubakar 17-36
KESEJAHTERAAN ISI RUMAH MISKIN DI KEDAH: APLIKASI KESEJAHTERAAN NEGARA KASAR (GNH) (Well-Being of Poor Households in Kedah: Gross National Happiness (GNH) Applications) PDF
Nur Zaidah Che Mohd Nor, Siti Hadijah Che Mat, Fauzi Hussin 37-52
KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN KESELAMATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (Job Satisfaction Among Employees in Universiti Sains Malaysia’s Security Department) PDF
Noor Hidayah Samsudin, Main Rindam 53-72
PELAKSANAAN HUKUMAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT: SATU KAJIAN ULASAN SISTEMATIK (The Implementation of Community Service Order: A Systematic Review) PDF
Tharshini N.K, Fauziah Ibrahim, Ezarina Zakaria 73-84
PELAKSANAAN KONSEP MASULIYYAH DALAM TADBIR URUS PIHAK BERKUASA TEMPATAN BAGI MEMASTIKAN SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN YANG CEKAP DAN BERKESAN (The Implementation of Masuliyyah Concept in The Governance of Local Authorities To Ensure Effective and Effici PDF
Enida Daud 85-98
KAJIAN KEPENTINGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENGAJARAN UNTUK SUBJEK SEJARAH DAN TAMADUN DI UTeM (Review of using Teaching Technology for History and Civilizational Subjects in UTeM) PDF
Nor Azilah Ahmad, Norunnajah Ahmat 99-108


e-ISSN : 2289-8115      ISSN : 1985-7012