Journal Sponsorship

Publisher

 

Penerbit Universiti
Kampus Bandar, Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Aras 1, Blok B,
Jalan Hang Tuah,
73500 Melaka
E-mail: penerbit@utem.edu.my
Telephone: 06-283 3344/3346
Fax: 06-283 3019

Universiti Teknikal Malaysia Melaka© Journal of Advanced Manufacturing Technology